باتری یو پی اس Rocket

باتری یو پی اس راکت (Rocket) سری ES

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمر(سال)کشور سازنده

باتری یو پی اس راکت ESH 30-12

12V 30AH192mm132mm170mm

9.3Kg

8-12

کره جنوبی

باتری upsراکت ESH 40-12

12V 40AH197mm165mm170mm

12.8Kg

8-12

کره جنوبی

باتری یو پی اس راکت ESH 65-12

12V 65AH325mm166mm174mm

20.9Kg

8-12

کره جنوبی

باطری یو پی اسRocket ES 80H-12

12V 80AH332mm174mm229mm

24.7Kg

8-12

کره جنوبی

باطری یو پی اس راکت ES 100H-12

12V 100AH332mm174mm229mm

28.7Kg

8-12

کره جنوبی

باتری یوپی اس راکتESH 100-12

12V 100AH443mm167mm204mm

32.0Kg

8-12

کره جنوبی

باتری یو پی اس راکت ESH 130-12

12V 130AH550mm167mm204mm

40.0Kg

8-12

کره جنوبی

باطری یو پی اس راکتESH 150-12

12V 150AH520mm269mm203mm

50.0Kg

8-12

کره جنوبی

باتری یوپی اس راکت ESH 200-12

12V 200AH520mm269mm203mm

60.0Kg

8-12

کره جنوبی