%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c-%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%da%98-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

انجمن پرسش و پاسخ%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c-%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%da%98-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
shayan 3 ماه قبل

خازن الکترولیتی یا خازن DC نوعی خازن است که از الکترولیت برای دستیابی به خازن بزرگتر از سایر انواع خازنها استفاده می کند. الکترولیت به صورت مایع یا ژل است که حاوی غلظت بالایی از یون ها است. تقریباً تمام خازن های الکترولیت قطبی هستند ، به این معنی که ولتاژ در پایانه مثبت همیشه باید بیشتر از ولتاژ در پایانه منفی باشد.
خازنهای الکترولیت می توانند الکترولیت مرطوب یا پلیمر جامد باشند. آنها معمولاً از تانتالوم یا آلومینیوم ساخته می شوند ، اگرچه ممکن است از مواد دیگری نیز استفاده شود.
کاربرد خازن های الکترولیتی جهت رکتیفایر شارژر ها و ups ها ، جهت گرفتن ریپل AC می باشد.
https://peymanelc.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-product/%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C.html