دمای نگهداری باتری باید چقدر باشه؟

انجمن پرسش و پاسخدمای نگهداری باتری باید چقدر باشه؟
مخفی 5 سال قبل

سلام میخاستم بدونم دمای نگهداری باتری باید چه اندازه باشه