گرم شدن باتری

Mitrdat 4 سال قبل

۱- دلیل کلی گرم شدن باطری های یو پی اس چیست؟ راه حل رفع آنرا شرح دهید
۲- دلیل گرم شدن یک سِل از مجموعه باتری های باتری خانه چیست
۳- روش های شارژ و دشارژ باطری ها را شرح دهید